PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Paslaugų apžvalga

„ Finansų Fakultetas “ yra internetinė verslo švietimo bendruomenė, teikianti nariams mentorystę ir instruktavimą bei mokymus. Visa informacija ir teikiamos paslaugos yra tik švietimo tikslais. „Finansų Fakultetas “ nesuteikia jokio baigimo ar akreditavimo sertifikato. "Finansų Fakultetas" nėra susijęs su jokiais kitais švietimo teikėjais.

Jūsų narystė

Jūsų narystė apima prieigą prie "Finansų Fakulteto" intelektinės nuosavybės teise priklausančių mokymų, Discord serverio, skirto švietimui bei tobulėjimui.

Asmeninė informacija

"Finansų Fakultetas" nerenka asmeninės informacijos, išskyrus Jūsų pateiktą vardą ir el. pašto adresą. "Finansų Fakultetas" nesidalina šia informacija su jokiomis trečiosiomis šalimis. Taikomos visos pagrįstos praktikos, užtikrinančios konfidencialų asmeninės informacijos saugojimą ir tvarkymą. Jūs suprantate, kad Jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduotas nešifruotas ir apima (a) perdavimą įvairiais tinklais; ir b) pakeitimus, kad jie atitiktų ir prisitaikytų prie jungiamųjų tinklų arba įrenginių techninių reikalavimų. "Finansų Fakultetas" neturi prieigos prie Jūsų kredito kortelės informacijos; tai tvarko "Finansų Fakulteto" mokėjimų paslaugų teikėjai.

Visa kredito / debeto kortelių informacija ir asmenį identifikuojanti informacija NEBUS saugoma, parduodama, dalijamasi, nuomojama ar išnuomojama jokioms trečiosioms šalims.

Svetainės politika ir taisyklės ir sąlygos gali būti retkarčiais keičiamos arba atnaujinamos, kad atitiktų reikalavimus ir standartus. Todėl Klientai raginami dažnai lankytis šiose skiltyse, kad sužinotų apie pokyčius svetainėje. Pakeitimai įsigalios jų paskelbimo dieną.

Mokėjimo būdas, priimami kortelių tipai ir valiuta

Priimame mokėjimus eurais internetu naudojant Stripe (arba bet kuria kita sutarta valiuta).

Pristatymo ir pristatymo politika

„Finansų Fakultetas“ pagal Lietuvos įstatymus neprekiauja ir neteiks jokių paslaugų ar produktų jokiai iš OFAC (Office of Foreign Assets Control) sankcijų šalių.

Pinigų grąžinimo / grąžinimo politika

Dėl "Finansų Fakulteto" skaitmeninių produktų pobūdžio, „Finansų Fakulteto“ narystės neturi pinigų grąžinimo politikos. Visi produkto pardavimai yra galutiniai.

Atsisakymas teikti paslaugą

"Finansų Fakultetas" pasilieka teisę bet kuriuo metu dėl bet kokios priežąsties atsisakyti paslaugų teikimo.

Intelektinė nuosavybė

Jūs sutinkate neatgaminti, nekopijuoti ir neperparduoti jokios "Finansų Fakulteto" informacijos ir paslaugų dalies be aiškaus raštiško "Finansų Fakulteto" sutikimo.

Nustačius, kad pirkėjas atgamino, kopijavo ar perpardavė "Finansų Fakulteto" informaciją ar teikiamų paslaugų dalį, arba planavo tai daryti, įsipareigoja per 3 dienas nuo pareikalavimo susimokėti 2000€ baudą, kuri šalių bus laikoma minimaliais "Finansų Fakulteto" patirtais nuostoliais ir jų papildomai įrodinėti nereikės.

Bendrijos elgesio kodeksas

Tikimasi, kad visi nariai visada bendraus pagarbiai. Bet koks elgesys, kurį vadovybė laiko nepriimtinu, gali iššaukti įspėjimą arba pašalinimą iš bendruomenės.

Taikanti teisė ir jurisdikcija

Bet koks pirkimas, ginčas ar pretenzijos, kylančios iš šios svetainės arba susijusios su ja, yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus.